Ochrana klímy

Header_Klimaschutz_SK_900x150
Spoločnosť Shirtinator vám chce nielen poskytovať kvalitné produkty, ale chce spolu s vami prispievať k ochrane klímy. Preto sme vytvorili rôzne možnosti spolupráce, aby aj vaše nakupovanie mohlo chrániť klímu. 

yook-quer
Yook uľahčuje kompenzáciu klímy pri nakupovaní online. Vybrali sme si projekt zalesňovania na Borneu, pretože sa tam vysádzajú a chránia stromy, ktoré pre svoj rast odčerpávajú z atmosféry oxid uhličitý (CO2), ktorý poškodzuje klímu. Pri každej objednávke máte možnosť znížiť svoju uhlíkovú stopu. Môžete sa úplne dobrovoľne rozhodnúť, či chcete kompenzovať klimatické zmeny. Je to jednoduché v nákupnom košíku a nemá to žiadny vplyv na proces platby, kvalitu výrobkov ani rýchlosť dodania. Ak chcete prispieť k ochrane klímy, je to jednoduché - stačí zaškrtnúť príslušné políčko v nákupnom košíku na stránke Shirtinator.
 

ryte-carbon-free

Ryte Carbon Neutral" kompenzuje a znižuje uhlíkovú stopu webových stránok, pretože majú veľký podiel na globálnych emisiách CO2. Vypočítava odhadované emisie CO2 našich webových stránok, aby bolo možné odhadnúť CO2 stopu nášho internetového obchodu. Potom kompenzujeme súvisiace emisie CO2 finančnou podporou projektu na ochranu klímy, ktorý sprostredkovala spoločnosť ClimatePartner. Spoluprácou so spoločnosťou Ryte môžeme dlhodobo znížiť emisnú stopu CO2 našej webovej stránky a dlhodobo sa vyhnúť ďalším emisiám CO2. Viac informácií nájdete tu: en.ryte.com/product-insights/website-carbon-neutral-program