Ochrana klímy

Header_Klimaschutz_SK_900x150
Spoločnosť Shirtinator vám chce nielen poskytovať kvalitné produkty, ale chce spolu s vami prispievať k ochrane klímy. Preto sme vytvorili rôzne možnosti spolupráce, aby aj vaše nakupovanie mohlo chrániť klímu. 

ryte-carbon-free

Ryte Carbon Neutral" kompenzuje a znižuje uhlíkovú stopu webových stránok, pretože majú veľký podiel na globálnych emisiách CO2. Vypočítava odhadované emisie CO2 našich webových stránok, aby bolo možné odhadnúť CO2 stopu nášho internetového obchodu. Potom kompenzujeme súvisiace emisie CO2 finančnou podporou projektu na ochranu klímy, ktorý sprostredkovala spoločnosť ClimatePartner. Spoluprácou so spoločnosťou Ryte môžeme dlhodobo znížiť emisnú stopu CO2 našej webovej stránky a dlhodobo sa vyhnúť ďalším emisiám CO2. Viac informácií nájdete tu: en.ryte.com/product-insights/website-carbon-neutral-program