Impresum

Adresa:
Shirtinator AG
Frei-Otto-Straße 18
D-80797 Mníchov
Nemecko

E-Mail:
info@shirtinator.sk

Web:
https://www.shirtinator.sk

Firma:
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Mníchov

IČO: HRB 167849
DIČ: 143/1016292
IČ DPH: SK4020195069

Predstavenstvo:
Florian Stadler (Predseda), Johannes Busch

Dozorná rada:
Luisa Kauter (Predseda)

Bankové spojenie:
Názov účtu: Shirtinator AG
Názov banky: Deutsche Bank
Číslo účtu: 0194880103
Kód banky: 700700100
IBAN: DE37 7007 0010 0194 8801 03
BIC: DEUTDEMMXXX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Spotrebiteľské riešenie sporov
Od roku 2016, európska legislatíva poskytuje spotrebiteľom on-line sprostredkovanie platformy pre riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi. Táto on-line platforma bude spustená od 15.02.2016 a je prístupná prostredníctvom tohto odkazu:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Momentálne nepoužívame žiadne alternatívne metódy riešenia sporov, než tie, ktoré sú definované v Smernici EU 2013/11 EU.